המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה


  • סקטור:
  • תת סקטור:
  • סוג פתרון:

בנק הפתרונות

......