המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

המרכז מופעל ע"י מכון יעיל, חברת בת של:מרכז ויץ הוא ארגון בינלאומי העוסק בפיתוח בר קיימא, ייעוץ, הדרכה ובניית יכולת בישראל ובמדינות מתפתחות ברחבי העולם. בזכות יישום "גישת רחובות", גישה אינטגרטיבית לפיתוח כלכלי מקומי, המרכז ממוצב כמוביל ברמה הלאומית והבינלאומית בפיתוח בר קיימא.

 

ההסתדרות הציונית העולמית היא ארגון של התנועה הציונית שהוקם ביוזמתו של בנימין זאב הרצל ב-3 בספטמבר 1897, בקונגרס הציוני הראשון שהתכנס בבזל שבשווייץ. ההסתדרות הציונית הוקמה כארגון גג, לאיחוד פעולתם של כל הגופים הציוניים בעולם. מטרותיה של ההסתדרות הציונית העולמית הן הסברה ישראלית בתפוצות לסיוע במיגור האנטישמיות בעולם וחינוך ציוני בכל יהדות התפוצות.