המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

IREC is facilitated by Yail Institute, a daughter company of:


The Weitz Center is
 an internationally-recognized NGO dedicated to sustainable development, consulting, training and capacity building in Israel and abroad in developing countries. By applying an integrative approach to local economic development, we have positioned ourselves as a national ​and international leader in sustainable development.

 

 

The World Zionist Organization (WZO) was initiated by Theodore (Binyamin Ze'ev) Herzl and established on September 3, 1897, during the first Zionist Congress that convened in Basel, Switzerland. The WZO was founded as an umbrella organization, to unify the operation of all Zionist bodies around the world. The WZO aims to facilitate information about Israel in the diaspora; promote the elimination of antisemitism around the world; and advance Zionist education throughout the Jewish diaspora.