המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

Contact Us


IREC is located at the campus of the Hebrew University Faculty of Agriculture, Food and Environment in Rehovot.

Please contact us via phone, email, or fill in the form below, and we will be happy to be of service.

Telephone: +972-8-9474111

Email: info@yail.co.il