המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

פרסומים מקצועיים

כחלק מפעילות מרכז הידע של המרכז להתייעלות במשאבים, אנו מפרסמים מסמכי מידע מקצועיים בתחומי ידע להתייעלות במשאבים ועלוני מידע תקופתיים (ניוזלטר), בהם עדכוני פעילות של המרכז ומידע מקצועי נוסף.

בעמוד זה תמצאו קישורים לפרסומי המרכז השונים, כולל גיליונות קודמים של עלוני המידע.

להצטרפות לרשימת התפוצה של פרסומי המרכז להתייעלות במשאבים, אנא מלאו את הטופס בקישור זה.

 

פרסומים

פרסום רבעוני מס' 1 | דצמבר 2020

התייעלות במשאבים בשפכי תעשייה 
ופסולת מסוכנת נוזלית

 

אחד הכלים אותם מקדם המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה הוא אפיון והפרדת זרמי שפכים במקור. פעילות זו טומנת בחובה הפחתת עלויות משמעותית למפעל, הן בשל הטיפול בשפכים והן בעקבות התייעלות השימוש בחומרי גלם, בנוסף למזעור נזקים סביבתיים. עלויות הטיפול בשפכים, בדגש על שפכים חריגים ואסורים ופסולת מסוכנת נוזלית, עלולות להכביד מאוד על מפעל בודד. בתהליכי הייעוץ שלנו אנו מציעים פתרון פשוט יחסית להפחתת עלויות אלה, באמצעות הפרדת הזרמים כבר בשטח המפעל.

 

הדו"ח הרבעוני של המרכז מפרט כלים ודרכי פעולה להתייעלות בתחום זה, כמו גם את היתרונות הכלכליים והסביבתיים שנובעים מהם.

לקריאת הפרסום הרבעוני

 

 

 

 

 

 

ארכיון ניוזלטר

 


גיליון מס' 5 | פברואר 2021 | סימביוזה תעשייתית

 

 

 

גיליון מס' 4 | ינואר 2021 | אריזות

 

 

 

 

גיליון מס' 3 | דצמבר 2020 | שפכי תעשייה ופסולת נוזלית מסוכנת
פרסום רבעוני מס' 1 | שפכי תעשייה ופסולת רבעונית מסוכנת

גיליון מס' 2 | אוגוסט 2020

גיליון מס' 1 | יולי 2020