המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

פרסומים מקצועיים

כחלק מפעילות מרכז הידע של המרכז להתייעלות במשאבים, אנו מפרסמים מסמכי מידע מקצועיים בתחומי ידע להתייעלות במשאבים ועלוני מידע תקופתיים (ניוזלטר), בהם עדכוני פעילות של המרכז ומידע מקצועי נוסף.

בעמוד זה תמצאו קישורים לפרסומי המרכז השונים, כולל גיליונות קודמים של עלוני המידע.

להצטרפות לרשימת התפוצה של פרסומי המרכז להתייעלות במשאבים, אנא מלאו את הטופס בקישור זה.

 

פרסומים

פרסום רבעוני מס' 2 | ספטמבר 2021

MFCA | תמחיר זרימת חומרים | מדריך

MFCA (תמחיר זרימת חומרים | Material Flow Cost Accounting) הוא כלי ניהולי המאפשר למפעלים להשתפר ולהתייעל כלכלית וסביבתית. באמצעות שילוב של מאזנים: כספי וחומרי, המפעל יכול לזהות את הנקודות בתהליכי הייצור בהן נגרמים לו ההפסדים המשמעותיים ביותר - בד"כ הפסדים שכלל לא היה מודע להם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית.

המרכז להתייעלות במשאבים קיבל אישור מיוחד לתרגם לעברית את המדריך המעשי לביצוע תמחיר זרימת חומרים על פי מתודולוגיית TEST (העברת טכנולוגיות בעלות איתנות סביבתית | Transfer of Environmentally Sound Technology) של UNIDO (הארגון לפיתוח תעשייתי של האו"ם | United Nations Industrial Development Organization).

למדריך המקצועי בעברית לניתוח MFCA

להורדת כלי אקסל לניתוח MFCA 

 

 

פרסום שנתי | סיכום שנת 2020

כלכלה מעגלית בתעשייה היצרנית

שנת הפעילות הראשונה של המרכז להתייעלות במשאבים הוכיחה כי התייעלות היא צו השעה למפעלים המתחרים בשווקים הגלובאליים או מייצרים לשוק המקומי. הוכחנו כי התייעלות כלכלית וסביבתית הולכות יחדיו, ומגדילות את פריון המפעל תוך הפחתת המדרך הסביבתי שלו.

בפרסום השנתי אנו מציגים סיכום של הפעילות האינטנסיבית במרכז בשנת 2020; סדרת מקרי בוחן של תהליכי הייעוץ להתייעלות במשאבים שקיימנו במפעלים שונים; וסקירה של היבטי כלכלה מעגלית במגוון סקטורים תעשייתיים.

 

לנוחותכם תוכלו לעיין במסמך במלואו או בחלקיו השונים. 

 

לקריאת הפרסום השנתי המלא

למקרי הבוחן

 

 

כלכלה מעגלית
בתעשייה היצרנית בישראל

 

כחלק מהסיכום השנתי של המרכז להתייעלות במשאבים, אנו מציגים סקירה עיונית באחד מנושאי המיקוד של פעילות המרכז בשנת 2021: כלכלה מעגלית בתעשייה היצרנית.

בימים אלה משיק המרכז להתייעלות במשאבים פרויקט משותף עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות לקידום מודלים עסקיים מעגליים בתעשייה הישראלית.
ראו מידע נוסף בדף המידע על פיילוט הכלכלה המעגלית שלנו. 

 

לקריאת סקירה: כלכלה מעגלית בתעשייה היצרנית

 

 

 

פרסום רבעוני מס' 1 | דצמבר 2020
התייעלות במשאבים בשפכי תעשייה 
ופסולת מסוכנת נוזלית

אחד הכלים אותם מקדם המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה הוא אפיון והפרדת זרמי שפכים במקור. פעילות זו טומנת בחובה הפחתת עלויות משמעותית למפעל, הן בשל הטיפול בשפכים והן בעקבות התייעלות השימוש בחומרי גלם, בנוסף למזעור נזקים סביבתיים. עלויות הטיפול בשפכים, בדגש על שפכים חריגים ואסורים ופסולת מסוכנת נוזלית, עלולות להכביד מאוד על מפעל בודד. בתהליכי הייעוץ שלנו אנו מציעים פתרון פשוט יחסית להפחתת עלויות אלה, באמצעות הפרדת הזרמים כבר בשטח המפעל.

הדו"ח הרבעוני של המרכז מפרט כלים ודרכי פעולה להתייעלות בתחום זה, כמו גם את היתרונות הכלכליים והסביבתיים שנובעים מהם.

לקריאת הפרסום הרבעוני

 

 

 

ארכיון ניוזלטר

 

גיליון 8 | אוגוסט 2021 | MFCA ותמחור פחמן

לקריאה אונליין | להורדת הגיליון ב-pdf

גיליון 7 | יולי 2021 | תוכניות לקיץ חם

לקריאה אונליין | להורדת הגיליון ב-pdf

 

גיליון מס' 6 | מאי-יוני 2021 | הזדמנויות חדשות!

למידע על פרויקט פיילוט כלכלה מעגלית

 

 

גיליון מס' 5 | פברואר 2021 | סימביוזה תעשייתית

 

גיליון מס' 4 | ינואר 2021 | אריזות

 

 

 

גיליון מס' 3 | דצמבר 2020 | שפכי תעשייה ופסולת נוזלית מסוכנת

פרסום רבעוני מס' 1 | שפכי תעשייה ופסולת רבעונית מסוכנת

גיליון מס' 2 | אוגוסט 2020

גיליון מס' 1 | יולי 2020