המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

השירותים שלנו

מה בתכנית?

מיפוי ראשוני ע"י מהנדסי המרכז להתייעלות במשאבים ולאחריו התאמת חבילת ייעוץ שתבוצע ע"י טובי המומחים במאגר היועצים של המרכז.
כל המומחים במאגר עברו הכשרה ליישום המתודולוגיה של המרכז להתייעלות במשאבים.
היקף חבילת הייעוץ נע בין 200-500 שעות ייעוץ וזאת בהתאם למורכבות המפעל.

שווי המענקים נע בין 90,000 ₪ - 40,000 ₪ למפעל.

 

אחוז המענק כחלק מעלות שעות הייעוץ
מפעל בעל מחזור כספים העולה על 75 מלש"ח בשנה
מפעל בעל מחזור כספים הנמוך מ-75 מלש"ח בשנה

המתודולוגיה הייחודית שלנו כוללת

 
תכנון מחדש של שרשרת האספקה
במצב של חוסר וודאות

 

התייעלות במערך הייצור

 

תכנון רמות מלאי
מותאמות למצב של חוסר וודאות

 

טכנולוגיות נקיות להפחתה במקור
(להבדיל מפתרונות קצה
הדורשים השקעות רבות)

 

חשבונאות זרימת חומר מול עלות
(MFCA - Material Flow
Cost Accounting)
הגברת הפריון
התייעלות אנרגטית
 
 
 
ייצור מתקדם | Industry 4.0
הפניה למענקים ממשלתיים נוספים
להטמעת תוכנית הייעול
 

בתוכנית פיילוט שנערכה ב-7 מפעלים בישראל

יושמו למעלה מ-65% מהצעות הייעול

אשר חסכו בסה"כ יותר מ-8.5 מיליון ₪ בשנה.

מעל למחצית מהצעות הייעול החזירו את ההשקעה תוך חצי שנה.