המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

שירותי ייעוץ למפעלי תעשייה

מה בתכנית?

מיפוי ראשוני ע"י מהנדסי המרכז להתייעלות במשאבים ולאחריו התאמת חבילת ייעוץ שתבוצע ע"י טובי המומחים במאגר היועצים של המרכז.
כל המומחים במאגר עברו הכשרה ליישום המתודולוגיה של המרכז להתייעלות במשאבים.
היקף חבילת הייעוץ נע בין 200-500 שעות ייעוץ וזאת בהתאם למורכבות המפעל.

שווי המענקים נע בין 90,000 ₪ - 40,000 ₪ למפעל.

 

אחוז המענק כחלק מעלות שעות הייעוץ
מפעל בעל מחזור כספים העולה על 75 מלש"ח בשנה
מפעל בעל מחזור כספים הנמוך מ-75 מלש"ח בשנה

ייעוץ למפעלים | מאגרי המומחיםמתחילת שנת 2020, סיפקנו שירותי יעוץ עבור 150 מפעלים שונים במשק הישראלי, כולל מפעלים מסקטורים תעשייתיים מגוונים, בין היתר:
פלסטיק | פרמצבטיקה | מזון ומשקאות | מתכת | נייר | כימיה | טקסטיל