המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

IREC Services

The IREC program is intended for productive industry facilities throughout Israel.

What does the program include?

Initial mapping by IREC engineers, followed by a tailored consultation package, provided by top experts from the IREC consultants pool. All experts in the pool undergo training, qualifying them to implement the methodology of the Israel Resource Efficiency Center.

Tailored packages range between 200-500 consulting hours, in accordance with the complexities featured by the factory.

Grant values range between NIS 40,000-90,000 per factory.

 

 
Grants provided, as percentage of the total cost of consulting hours:

 

Factory with a financial turnover lower than NIS 75 million per year
Factory with a financial turnover higher than NIS 75 million per year