המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

הכשרות

המרכז להתייעלות במשאבים יקיים הכשרות ליועצים, אנשי מקצוע, מפעלים ועוד ככל שיצטבר ניסיון ומידע במרכז הידע.

הכשרת יועצים ראשונה התקיימה בפברואר 2020 על מנת להכשיר את צוות היועצים אשר יבצעו את היעוץ במפעלים שניגשו לקול הקורא הראשון שנסגר בסוף פברואר 2020.