המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

הכשרות וובינרים

 

המרכז להתייעלות במשאבים מקיים הכשרות על המתודולוגיה ליועצים המבצעים את תהליכי הייעוץ במפעלים.
הכשרות נוספות מוצעות ליועצים חיצוניים, אנשי מקצוע, מפעלים ועוד. 
ככל שמצטבר ניסיון ומידע בפעילות המרכז, מרחיב מרכז הידע את ההכשרות המוצעות על ידו.

בעקבות משבר הקורונה, מקדם המרכז סדנאות אונליין - וובינרים (webinars) בתחומי ידע רלוונטיים להתייעלות במשאבים בתעשייה.


וובינר בנושא הטיפול בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית

בהמשך לפרסום הרבעוני של המרכז להתייעלות במשאבים (דצמבר 2020) בנושא התייעלות במשאבים בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית, קיים המרכז וובינר בנושא אפיון והפרדת זרמים במפעלים, כלי המאפשר לצמצם את ההוצאות הכלכליות והפגיעות הסביבתיות של מפעלים אשר להם פסולת מסוכנת נוזלית.

בוובינר, שהתקיים ב-12.1.2021 עם כ-50 משתתפים, הוצגו הכלים והתמיכות הממשלתיות במפעלים אשר מקדמים פתרונות להפחתת פסולת מסוכנת נוזלית במקור והעלאת פריון העבודה. בנוסף, הוצג כלי פרקטי אשר מקודם על ידי המשרד להגנת הסביבה ונבנה בעזרת חברת DHV-MED. כמו כן הוצגו מקרי בוחן מהשטח של מפעלים אשר ביצעו אפיון והפרדת זרמים בשטחיהם והגיעו לתועלות כלכליות וסביבתיות כתוצאה מכך.

הוובינר הוקלט לשירות הציבור, והסרטון זמין לצפייה להלן.

רשימת דוברות ודוברים:

דורון קול, מנהל מרכז הידע, המרכז להתייעלות במשאבים
בועז דנילב, מינהל תעשיות, משרד הכלכלה
אורית אוזן, ממונה פסולת מסוכנת, המשרד להגנת הסביבה
דור מרקדו, יועצת, DHV-MED
נגה הנאור, יועצת, לודן טכנולוגיות סביבה