המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

Training

IREC will hold training seminars for consultants, professionals, factories and others, as knowledge and experience accumulate in its Information Center.

The first consultant training was held in February 2020. The qualified team of consultants will advise factories that have responded to the first IREC call for applications by the end of February 2020.