המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

הרשמה למענקי ייעוץ להתייעלות במשאבים

מענקי ייעוץ להתייעלות במשאבים

מפעלי תעשיה יצרניים ברחבי הארץ המעוניינים להסדיר את זכאותם למענק ייעוץ להתייעלות במשאבים, מתבקשים למלא את הטופס המקוון מטה.
למידע נוסף טרם ההרשמה ניתן לפנות למרכז להתייעלות במשאבים בטלפון: 08-9474111 או בדוא"ל: .oren@yail.co.il

כללי
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
ייצור
פליטות, שפכים ופסולות
הערות: