המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

הרשמה למענקי ייעוץ להתייעלות במשאבים

מענקי ייעוץ להתייעלות במשאבים

מפעלי תעשיה יצרניים ברחבי הארץ המעוניינים להסדיר את זכאותם למענק ייעוץ להתייעלות במשאבים, מתבקשים למלא את הטופס המקוון מטה.
למידע נוסף טרם ההרשמה ניתן לפנות למרכז להתייעלות במשאבים בטלפון: 08-9474111 או בדוא"ל: .oren@yail.co.il

כללי
מחזור כספים שנתי (מלש"ח)
האם קיימים למפעל
תנאים ברשיון עסק של המשרד להגנת הסביבה:
היתר רעלים:
היתר פליטה:
סקר אנרגיה:
דיווח על פי חוק המפל"ס (PRTR):
מערכות לניהול איכות - ISO:
ייצור
שימוש בדלקים:
סוג הדלק:
מערכות שרות:
פליטות, שפכים ופסולות
אוויר:
האם קיימות ארובות מנוטרות במפעל:
סוג הניטור:
שפכים:
האם המפעל מייצר שפכים:
האם מתבצע טיפול בשפכים בשטח המפעל:
פסולת: (חומרי אריזה, סננים, תוצרי לוואי וכדומה)
הערות: