המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

מרכז הידע

המרכז להתייעלות במשאבים ישמש מרכז ידע ישראלי שיעמוד לרשות התעשייה וגורמי הממשלה והרגולציה, וינגיש מידע בנושאים רלבנטיים. המרכז אמון על איסוף, ניתוח והנגשת נתונים בתחומי כלכלה וסביבה בתעשייה, מקיים שיתופי פעולה עם פרויקטים ממשלתיים נוספים, ומקדם קשרי עבודה עם חוקרים מובילים ומוסדות מחקר בתחום בארץ ובעולם.

בנוסף, מציג מרכז הידע מקרי בוחן מתוך תהליכי הייעוץ להתייעלות במשאבים שייושמו במפעלים ממגוון סקטורים תעשייתיים. אנו צופים שבסוף שנת 2020 נוכל להנגיש מקרי בוחן של פרויקטים אשר התבצעו במהלך שנת הפעילות הראשונה.

 

בין הנושאים ותחומי הידע שיוצגו:

טכנולוגיות, טכניקות ושיטות להפחתה במקור של מזהמים, פסולות ופליטות לסביבה | התייעלות במשאבים והגדלת הפריון, כולל אופני ניהול וחישוב, שליטה ובקרה וכיו"ב | תזרים חומרים בתהליכי הייצור | ניתוח מחזור חיים של מוצרים וחומרים (LCA) ותכנון למעגליות | חידושים ומגמות ארוכות טווח | רגולציה סביבתית בנושאים רלבנטיים בארץ ובעולם | טכניקות ישראליות חדשניות המיושמות בתעשייה | כלי סיוע ממשלתיים נוספים ומקורות מימון רלבנטיים אחרים.

כחלק מפעילות מרכז הידע, יפורסמו עלוני מידע (ניוזלטרים) על בסיס חודשי (החל משנת הפעילות השנייה). גיליונות הניוזלטר יתמקדו בכל אחד מהנושאים שצוינו לעיל, וישאפו להביא דוגמאות ופתרונות פרקטיים מהשטח ליישום התייעלות במשאבים. אפשר לראות את המידע שפורסם עד כה ולעיין בגיליונות קודמים בארכיון הניוזלטרים באתר.


פרויקט פיילוט | ניסיון קודם ונתונים

פעילות המרכז להתייעלות במשאבים מנצלת את הידע והניסיון שנרכש בארץ בעת יישום הזרוע הישראלית בפרויקט פיילוט איזורי במסגרת תוכנית SwitchMed של האיחוד האירופי וארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי – UNIDO. תוכנית MED TEST II [TEST – Transfer of Environmental Sound Technology] – העברת טכנולוגיה בעלת איתנות סביבתית בדרום אגן הים התיכון – יושמה בישראל בין השנים 2015-2017 בחסות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה, והובלה ע"י מרכז ויץ בשותפות עם שתי חברות ייעוץ, יעד ירוק ושר יעוץ והדרכה; ובשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים בישראל ובעלי עניין מרכזיים אחרים.

במסגרת הפיילוט נבחרו 12 חברות להערכה ראשונית, מתוכן הצטרפו בסופו של דבר שבע חברות מארבעה מגזרים תעשייתיים: מזון ומשקאות, פלסטיקה, מתכות ותעשייה כימית, וכוללות מגוון עסקים, החל מחברות קטנות ובינוניות בנות 100 עובדים ועד חברות גדולות המעסיקות 1,000 עובדים ואשר בבעלותן מספר אתרי ייצור, באיזורים שונים בארץ וכולל אתרים בחו"ל.

למעלה מ-153 אמצעים להתייעלות במשאבים זוהו ע"י צוות TEST, מהם 79 אמצעים, כ-50% מסה"כ, אושרו ע"י הנהלות החברות והופנמו לתוכנית פעולה ליישום. בשבעה המפעלים זוהה חיסכון שנתי של למעלה מ-8 מיליון ש"ח (כ-2 מיליון אירו). התוצאה היא חיסכון באנרגיה של 15,182 מגוואט-שעה בשנה; חיסכון במים של 113,985 מ"ק בשנה; 503 טון של חיסכון בח"ג; ומניעה של 205 טון של פסולת להטמנה.

בעוד זוהו חסכונות משמעותיים, תקופת ההחזר על רוב האמצעים שהוגדרו הייתה פחות מחצי שנה (46%) וההשקעה הנדרשת בסך פחות מ-10,000 ₪ או 2,500 אירו (36%), מה שמעיד על רווחיות גבוהה לאמצעים אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצו כאן למידע נוסף על התייעלות במשאבים ומקרי בוחן ישראליים ובינלאומיים, בחלוקה לפי סקטורים.