המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון:
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

מרכז הידע

סרטון על יישום תכנית הפיילוט MED TEST II בישראל בהובלת מרכז ויץ:

נתוני פרוייקט הפיילוט: