המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

מרכז הידע

המרכז להתייעלות במשאבים ישמש מרכז ידע ישראלי שיעמוד לרשות התעשייה וגורמי הממשלה והרגולציה, וינגיש מידע בנושאים רלבנטיים. המרכז מקיים שיתופי פעולה עם פרויקטים ממשלתיים נוספים, ומקדם קשרי עבודה עם חוקרים מובילים ומוסדות מחקר בתחום בארץ ובעולם.

בנוסף, מציג מרכז הידע מקרי חקר מתוך תהליכי הייעוץ להתייעלות במשאבים שייושמו במפעלים ממגוון סקטורים תעשייתיים.

בין הנושאים ותחומי הידע שיוצגו:

טכנולוגיות, טכניקות ושיטות להפחתה במקור של מזהמים, פסולות ופליטות לסביבה | התייעלות במשאבים והגדלת הפריון, כולל אופני ניהול וחישוב, שליטה ובקרה וכיו"ב | תזרים חומרים בתהליכי הייצור | ניתוח מחזור חיים של מוצרים וחומרים ותכנון למעגליות | חידושים ומגמות ארוכות טווח | רגולציה סביבתית בנושאים רלבנטיים בארץ ובעולם | טכניקות ישראליות חדשניות המיושמות בתעשייה | כלי סיוע ממשלתיים נוספים ומקורות מימון רלבנטיים אחרים.


סרטון על יישום תכנית הפיילוט MED TEST II בישראל בהובלת מרכז ויץ:


נתוני פרויקט הפיילוט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצו כאן למידע נוסף על התייעלות במשאבים ומקרי בוחן ישראליים ובינלאומיים, בחלוקה לפי סקטורים.