המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון:
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

אודות המרכז להתייעלות במשאבים

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר.
מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית. המרכז מתמקד בייעול השימוש בחומרי גלם, מים ואנרגיה ובכך מגדיל את רווחיות המפעל תוך הקטנת ההשפעה הסביבתית שלו. Win Win למפעל ולסביבה.


מטרת התכנית להגביר את התחרותיות של המפעלים ולמתן את ההשפעות של תנודתיות מחירי חמ"ג ואנרגיה.
עלות חמ"ג מתוך סך עלות הייצור יכולה לנוע בין 50%-80% ועל כן ייעול השימוש בהם משפיע ישירות על שורת הרווח של המפעל.

המתודולוגיה שלנו כוללת:

טכנולוגיות נקיות להפחתה במקור (להבדיל מפתרונות קצה הדורשים השקעות רבות)
חשבונאות זרימת חומר מול עלות (MFCA - Material Flow Cost Accounting)
הגברת הפריון
התייעלות אנרגטית
ייצור מתקדם | Industry 4.0
הפניה למענקים ממשלתיים נוספים להטמעת תוכנית הייעול

בתוכנית פיילוט שנערכה ב-7 מפעלים בישראל

יושמו למעלה מ-65% מהצעות הייעול

אשר חסכו בסה"כ יותר מ-8.5 מיליון ₪ בשנה.

יותר ממחצית מהצעות הייעול החזירו את ההשקעה תוך חצי שנה.