המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

אודות המרכז להתייעלות במשאבים

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר.
מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית. המרכז מתמקד בייעול השימוש בחומרי גלם, מים ואנרגיה ובכך מגדיל את רווחיות המפעל תוך הקטנת ההשפעה הסביבתית שלו. Win Win למפעל ולסביבה.


מטרת התכנית להגביר את התחרותיות של המפעלים ולמתן את ההשפעות של תנודתיות מחירי חמ"ג ואנרגיה על הוצאות המפעלים, ובכך לייצר חוסן בפני שינויי מחירים של חומרי גלם ורגולציה ממשלתית.
עלות חמ"ג מתוך סך עלות הייצור יכולה לנוע בין 50%-80%, ועל כן ייעול השימוש בהם משפיע ישירות על שורת הרווח של המפעל. בנוסף, ייעול השימוש בחומרי גלם יביא להפחתת הנזקים הסביבתיים במשק על ידי הקטנת כמות הזיהומים לאוויר, הפסולת והשפכים המיוצרים בתעשייה, והפחתת פליטות גזי החממה אשר משפיעים על רווחת התושבים כיום ובעתיד.

אנו עושים זאת באמצעות שתי זרועות:

 

המתודולוגיה שלנו כוללת:

 
תכנון מחדש של שרשרת האספקה
במצב של חוסר וודאות

 

התייעלות במערך הייצור

 

תכנון רמות מלאי
מותאמות למצב של חוסר וודאות

 

טכנולוגיות נקיות להפחתה במקור
(להבדיל מפתרונות קצה
הדורשים השקעות רבות)

 

חשבונאות זרימת חומר מול עלות
(MFCA - Material Flow
Cost Accounting)
הגברת הפריון
התייעלות אנרגטית
 
 
 
ייצור מתקדם | Industry 4.0
הפניה למענקים ממשלתיים נוספים
להטמעת תוכנית הייעול
 

בתוכנית פיילוט שנערכה ב-7 מפעלים בישראל
יושמו למעלה מ-65% מהצעות הייעול
אשר חסכו בסה"כ יותר מ-8.5 מיליון ₪ בשנה.
מעל למחצית מהצעות הייעול החזירו את ההשקעה תוך חצי שנה.