המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:
industry_and_environment
sviva
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

מקרי בוחן מהארץ ומחו"ל לפי סקטורים תעשייתיים

להלן רשימת קישורים למקרי בוחן של יישום תהליכי ייעוץ להתייעלות במשאבים, בחלוקה לפי סקטורים תעשייתיים.

בשלב ראשון מוצגים מקרי בוחן של פרויקטים בתעשייה הישראלית אשר בוצעו במסגרת פרויקט הפיילוט MED TEST II (ראו מידע נוסף על פרויקט הפיילוט בדף הראשי של מרכז הידע), כמו גם מקרי בוחן וסרטונים של פרויקטים להתייעלות במשאבים מרחבי העולם.
עם השלמת תהליכי הייעוץ המיושמים ע"י המרכז להתייעלות במשאבים, יעודכנו כאן מקרים נוספים מהיישום בישראל.

סרטון הדגמה | התייעלות במשאבים בתעשייה הישראלית: