המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון:
industry_and_environment
sviva
חומרי גלם
חומרי גלם
מים
מים
אנרגיה
אנרגיה

מידע נוסף בחלוקה לסקטורים

סרטון הדגמה | התייעלות במשאבים בסקטור המזון: